Udostępnij za pośrednictwem


Wyliczenie EntityKind

typ: ciąg

Typ jednostki usługi Service Fabric, taki jak Klaster, Węzeł, Aplikacja, Usługa, Partycja, Replika itp.

Możliwe wartości:

  • Invalid — Wskazuje nieprawidłowy rodzaj jednostki. Wszystkie wyliczenia usługi Service Fabric mają nieprawidłowy typ. Wartość jest równa zero.
  • Node — Wskazuje, że jednostka jest węzłem usługi Service Fabric. Wartość to 1.
  • Partition — Wskazuje, że jednostka jest partycją usługi Service Fabric. Wartość to 2.
  • Service — wskazuje, że jednostka jest usługą Service Fabric. Wartość to 3.
  • Application — Wskazuje, że jednostka jest aplikacją usługi Service Fabric. Wartość to 4.
  • Replica — Wskazuje, że jednostka jest repliką usługi Service Fabric. Wartość to 5.
  • DeployedApplication — wskazuje, że jednostka jest wdrożona aplikacja usługi Service Fabric. Wartość to 6.
  • DeployedServicePackage — Wskazuje, że jednostka jest pakietem usług wdrożonych w usłudze Service Fabric. Wartość to 7.
  • Cluster — Wskazuje, że jednostka jest klastrem usługi Service Fabric. Wartość to 8.