Wyliczenie EntityKind

typ: ciąg

Typ jednostki Service Fabric, takiej jak Klaster, Węzeł, Aplikacja, Usługa, Partycja, Replika itp.

Możliwe wartości:

  • Invalid — Wskazuje nieprawidłowy rodzaj jednostki. Wszystkie wyliczenia Service Fabric mają nieprawidłowy typ. Wartość jest równa zero.
  • Node— Wskazuje, że jednostka jest węzłem Service Fabric. Wartość to 1.
  • Partition— Wskazuje, że jednostka jest partycją Service Fabric. Wartość to 2.
  • Service— Wskazuje, że jednostka jest usługą Service Fabric. Wartość to 3.
  • Application— Wskazuje, że jednostka jest aplikacją Service Fabric. Wartość to 4.
  • Replica— Wskazuje, że jednostka jest repliką Service Fabric. Wartość to 5.
  • DeployedApplication— Wskazuje, że jednostka jest Service Fabric wdrożona aplikacja. Wartość to 6.
  • DeployedServicePackage— Wskazuje, że jednostka jest Service Fabric wdrożonym pakietem usług. Wartość to 7.
  • Cluster— Wskazuje, że jednostka jest klastrem Service Fabric. Wartość to 8.