GuidPropertyValue

Opisuje wartość właściwości Service Fabric typu Guid.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Data string (uuid) Tak

Data

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Tak

Dane wartości właściwości.