LoadedPartitionInformationResultList

Reprezentuje strukturę danych zawierającą partycje ładowane na początku/najmniej dla określonej metryki.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
ContinuationToken ciąg Nie
Items tablica elementu LoadedPartitionInformationResult Nie

ContinuationToken

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Parametr tokenu kontynuacji służy do uzyskiwania następnego zestawu wyników. Token kontynuacji jest uwzględniany w odpowiedzi interfejsu API, gdy wyniki z systemu nie mieszczą się w jednej odpowiedzi. Po przekazaniu tej wartości do następnego wywołania interfejsu API interfejs API zwraca następny zestaw wyników. Jeśli nie ma dalszych wyników, token kontynuacji nie zostanie uwzględniony w odpowiedzi.


Items

Typ: tablica elementu LoadedPartitionInformationResult
Wymagane: Nie

Lista informacji o aplikacji.