Udostępnij za pośrednictwem


Nazwany opis schematu partycji

Opisuje nazwany schemat partycji usługi.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Count liczba całkowita Tak
Names tablica ciągów Tak

Count

Typ: liczba całkowita
Wymagane: Tak

Liczba partycji.


Names

Typ: tablica ciągu
Wymagane: Tak

Tablica rozmiaru określona przez parametr "Count" dla nazw partycji.