SondaHttpGet

Sonda HTTP dla kontenera.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
port liczba całkowita Tak
path ciąg Nie
host ciąg Nie
httpHeaders tablica sondyHttpGetHeaders Nie
scheme ciąg (wyliczenie) Nie

port

Typ: liczba całkowita
Wymagane: Tak

Port, aby uzyskać dostęp do sondy.


path

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Ścieżka dostępu do żądania HTTP.


host

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Hostuj adres IP do nawiązania połączenia.


httpHeaders

Typ: tablica sondyHttpGetHeaders
Wymagane: Nie

Nagłówki do ustawienia w żądaniu.


scheme

Typ: ciąg (wyliczenie)
Wymagane: Nie

Schemat sondy http. Może to być http lub https.

Możliwe wartości:

  • http - Wskazuje, że sonda jest http.
  • https - Wskazuje, że sonda jest https. Brak weryfikacji certyfikatu.