Udostępnij za pośrednictwem


ProbeHttpGet

Sonda HTTP dla kontenera.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
port liczba całkowita Tak
path ciąg Nie
host ciąg Nie
httpHeaders tablica elementów ProbeHttpGetHeaders Nie
scheme ciąg (wyliczenie) Nie

port

Typ: liczba całkowita
Wymagane: Tak

Port dostępu do sondy.


path

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Ścieżka dostępu do żądania HTTP.


host

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Hostuj adres IP, z który ma nawiązać połączenie.


httpHeaders

Typ: tablica probeHttpGetHeaders
Wymagane: Nie

Nagłówki do ustawienia w żądaniu.


scheme

Typ: ciąg (wyliczenie)
Wymagane: Nie

Schemat sondy HTTP. Może to być http lub https.

Możliwe wartości:

  • http - Wskazuje, że sonda jest http.
  • https - Wskazuje, że sonda jest https. Brak weryfikacji certyfikatu.