Udostępnij za pośrednictwem


UnplacedReplicaInformation

Zawiera informacje dotyczące niezamieszonej repliki.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
ServiceName ciąg Nie
PartitionId string (uuid) Nie
UnplacedReplicaDetails tablica ciągów Nie

ServiceName

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Nazwa usługi.


PartitionId

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Nie

Identyfikator partycji.


UnplacedReplicaDetails

Typ: tablica ciągów
Wymagane: Nie

Lista przyczyn, z których nie można umieścić repliki.