VolumeProviderParametersAzureFile

Ten typ opisuje wolumin udostępniany przez udział plików Azure Files.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
accountName ciąg Tak
accountKey ciąg Nie
shareName ciąg Tak

accountName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa konta usługi Azure Storage dla udziału plików.


accountKey

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Klucz dostępu konta usługi Azure Storage dla udziału plików.


shareName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa udziału plików Azure Files, który udostępnia magazyn woluminu.