Udostępnij za pośrednictwem


WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Sprawdzanie bezpieczeństwa, które czeka na przeniesienie repliki podstawowej z węzła przed rozpoczęciem uaktualniania w celu zapewnienia dostępności repliki podstawowej dla partycji.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
PartitionId string (uuid) Nie

PartitionId

Typ: ciąg (uuid)
Wymagane: Nie

Identyfikator partycji, która jest poddawana kontroli bezpieczeństwa.