ApplicationTypeVersionResourceList

Lista zasobów wersji typu aplikacji dla określonego zasobu nazwy typu aplikacji.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
wartość tablica parametru ApplicationTypeVersionResource Nie

wartość

Typ: tablica applicationTypeVersionResource
Wymagane: Nie