Udostępnij za pośrednictwem


Model zasobów serwera proxy

Definicja modelu zasobów dla zasobu tylko dla serwera proxy.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
id ciąg Nie
Nazwa ciąg Nie
Typu ciąg Nie
Lokalizacji ciąg Nie

identyfikator

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Identyfikator zasobu platformy Azure.


name

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Nazwa zasobu platformy Azure.


typ

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Typ zasobu platformy Azure.


location

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Lokalizacja zasobu platformy Azure.