Udostępnij za pośrednictwem


Opis certyfikatu

Opisuje szczegóły certyfikatu.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Odcisk palca ciąg Tak
odcisk palcaSecondary ciąg Nie
x509StoreName ciąg (wyliczenie) Nie

Odcisk palca

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Odcisk palca certyfikatu podstawowego.


odcisk palcaSecondary

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Odcisk palca certyfikatu pomocniczego.


x509StoreName

Typ: ciąg (wyliczenie)
Wymagane: Nie

Lokalna lokalizacja magazynu certyfikatów.

  • AddressBook — magazyn certyfikatów dla innych użytkowników.
  • AuthRoot — magazyn certyfikatów dla urzędów certyfikacji innych firm.
  • CertificateAuthority — magazyn certyfikatów dla pośrednich urzędów certyfikacji (CA).
  • Niedozwolone — magazyn certyfikatów dla odwołanych certyfikatów.
  • Mój — magazyn certyfikatów dla certyfikatów osobistych.
  • Główny — magazyn certyfikatów dla zaufanych głównych urzędów certyfikacji.
  • TrustedPeople — magazyn certyfikatów dla bezpośrednio zaufanych osób i zasobów.
  • TrustedPublisher — magazyn certyfikatów dla bezpośrednio zaufanych wydawców.