ClientCertificateCommonName

Opisuje szczegóły certyfikatu klienta przy użyciu nazwy pospolitej.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
isAdmin boolean Tak
certificateCommonName ciąg Tak
certificateIssuerThumbprint ciąg Tak

isAdmin

Typ: wartość logiczna
Wymagane: Tak

Wskazuje, czy certyfikat klienta ma dostęp administratora do klastra. Klienci niebędący administratorami mogą wykonywać tylko operacje tylko do odczytu w klastrze.


certificateCommonName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa pospolita certyfikatu klienta.


certificateIssuerThumbprint

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Odcisk palca wystawcy certyfikatu klienta.