Udostępnij za pośrednictwem


DeployServicePackageToNodeDescription v82

Definiuje opis pobierania pakietów skojarzonych z manifestem usługi do pamięci podręcznej obrazów w węźle usługi Service Fabric.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
ServiceManifestName ciąg Tak
ApplicationTypeName ciąg Tak
ApplicationTypeVersion ciąg Tak
NodeName ciąg Tak
PackageSharingPolicy tablica packageSharingPolicyInfo Nie

ServiceManifestName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa manifestu usługi, którego pakiety należy pobrać.


ApplicationTypeName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa typu aplikacji zdefiniowana w manifeście aplikacji.


ApplicationTypeVersion

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Wersja typu aplikacji zdefiniowana w manifeście aplikacji.


NodeName

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Nazwa węzła usługi Service Fabric.


PackageSharingPolicy

Typ: tablica PackageSharingPolicyInfo
Wymagane: Nie

Lista informacji o zasadach udostępniania pakietów.