ServiceTypeManifest v82

Zawiera manifest opisujący typ usługi zarejestrowany jako część aplikacji w klastrze Service Fabric.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Manifest ciąg Nie

Manifest

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Manifest XML jako ciąg.