Operations

Operations

List

Zwraca listę dostępnych operacji.