Virtual Clusters - List

Pobiera listę wszystkich elementów virtualClusters w subskrypcji.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/providers/Microsoft.Sql/virtualClusters?api-version=2015-05-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji identyfikujący subskrypcję platformy Azure.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Pomyślnie pobrano listę klastrów wirtualnych.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

Przykłady

List virtualClusters

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/20d7082a-0fc7-4468-82bd-542694d5042b/providers/Microsoft.Sql/virtualClusters?api-version=2015-05-01-preview

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "properties": {
    "subnetId": "/subscriptions/20D7082A-0FC7-4468-82BD-542694D5042B/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet1/subnets/subnet1",
    "family": "Gen4",
    "childResources": [
     "/subscriptions/20D7082A-0FC7-4468-82BD-542694D5042B/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testinstance1",
     "/subscriptions/20D7082A-0FC7-4468-82BD-542694D5042B/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testinstance2"
    ]
   },
   "location": "westeurope",
   "id": "/subscriptions/20d7082a-0fc7-4468-82bd-542694d5042b/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Sql/virtualClusters/vc-subnet1-f769ed71-b3ad-491a-a9d5-26eeceaa6be2",
   "name": "vc-subnet1-f769ed71-b3ad-491a-a9d5-26eeceaa6be2",
   "type": "Microsoft.Sql/virtualClusters"
  },
  {
   "properties": {
    "subnetId": "/subscriptions/20D7082A-0FC7-4468-82BD-542694D5042B/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet2/subnets/subnet2",
    "family": "Gen5",
    "childResources": [
     "/subscriptions/20D7082A-0FC7-4468-82BD-542694D5042B/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testinstance3",
     "/subscriptions/20D7082A-0FC7-4468-82BD-542694D5042B/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testinstance4"
    ]
   },
   "location": "westeurope",
   "id": "/subscriptions/20d7082a-0fc7-4468-82bd-542694d5042b/resourceGroups/testrg/providers/Microsoft.Sql/virtualClusters/vc-subnet2-14b795bd-9c8f-46ec-adb8-2b8eff56ac16",
   "name": "vc-subnet1-14b795bd-9c8f-46ec-adb8-2b8eff56ac16",
   "type": "Microsoft.Sql/virtualClusters"
  }
 ]
}

Definicje

VirtualCluster

Klaster wirtualny Azure SQL.

VirtualClusterListResult

Lista klastrów wirtualnych.

VirtualCluster

Klaster wirtualny Azure SQL.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

location
 • string

Lokalizacja zasobu.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties.childResources
 • string[]

Lista zasobów w tym klastrze wirtualnym.

properties.family
 • string

Jeśli usługa ma różne generacje sprzętu, dla tej samej jednostki SKU, można je przechwycić tutaj.

properties.subnetId
 • string

Identyfikator zasobu podsieci dla klastra wirtualnego.

tags
 • object

Tagi zasobów.

type
 • string

Typ zasobu.

VirtualClusterListResult

Lista klastrów wirtualnych.

Name Type Description
nextLink
 • string

Link, aby pobrać następną stronę wyników.

value

Tablica wyników.