Elastic Pools

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje elastyczną pulę.

Delete

Usuwa pulę elastyczną.

Failover

Przełączanie w tryb failover elastycznej puli.

Get

Pobiera elastyczną pulę.

List By Server

Pobiera wszystkie elastyczne pule na serwerze.

Update

Aktualizuje pulę elastyczną.