Servers

Operations

Check Name Availability

Określa, czy można utworzyć zasób o określonej nazwie.

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje serwer.

Delete

Usuwa serwer.

Get

Pobiera serwer.

Import Database

Importuje plik bacpac do nowej bazy danych.

List

Pobiera listę wszystkich serwerów w subskrypcji.

List By Resource Group

Pobiera listę serwerów w grupach zasobów.

Update

Aktualizuje serwer.