Failover Groups

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje grupę trybu failover.

Delete

Usuwa grupę trybu failover.

Failover

W trybie failover z bieżącego serwera podstawowego do tego serwera.

Force Failover Allow Data Loss

W trybie failover z bieżącego serwera podstawowego do tego serwera. Ta operacja może spowodować utratę danych.

Get

Pobiera grupę trybu failover.

List By Server

Wyświetla listę grup trybu failover na serwerze.

Update

Aktualizuje grupę trybu failover.