Managed Instance Keys

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje klucz wystąpienia zarządzanego.

Delete

Usuwa klucz wystąpienia zarządzanego o podanej nazwie.

Get

Pobiera klucz wystąpienia zarządzanego.

List By Instance

Pobiera listę kluczy wystąpienia zarządzanego.