Recoverable Managed Databases

Operations

Get

Pobiera odzyskiwalną zarządzaną bazę danych.

List By Instance

Pobiera listę możliwych do odzyskania zarządzanych baz danych.