Restorable Dropped Managed Databases

Operations

Get

Pobiera przywracaną porzuconą zarządzaną bazę danych.

List By Instance

Pobiera listę porzuconych baz danych zarządzanych z możliwością przywracania.