Server Trust Certificates

Operations

Create Or Update

Przekazuje certyfikat zaufania serwera z pola do usługi Sql Managed Instance.

Delete

Usuwa certyfikat zaufania serwera, który został przekazany z pola do usługi Sql Managed Instance.

Get

Pobiera certyfikat zaufania serwera, który został przekazany z pola do usługi Sql Managed Instance.

List By Instance

Pobiera listę certyfikatów zaufania serwera przekazanych z pola do danego wystąpienia zarządzanego SQL.