Job Steps

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje krok zadania. Spowoduje to niejawne utworzenie nowej wersji zadania.

Delete

Usuwa krok zadania. Spowoduje to niejawne utworzenie nowej wersji zadania.

Get

Pobiera krok zadania w bieżącej wersji zadania.

Get By Version

Pobiera określoną wersję kroku zadania.

List By Job

Pobiera wszystkie kroki zadania dla bieżącej wersji zadania.

List By Version

Pobiera wszystkie kroki zadania w określonej wersji zadania.