Deleted Accounts

Operations

Get

Pobierz właściwości określonego usuniętego zasobu konta.

List

Wyświetla listę usuniętych kont w ramach subskrypcji.