interfejsy API REST Azure Data Lake Storage Gen2

Interfejsy API REST Azure Data Lake Storage Gen2 umożliwiają interakcję z Azure Blob Storage za pośrednictwem interfejsu systemu plików. W tym interfejsie można tworzyć systemy plików, katalogi i pliki oraz zarządzać nimi.

Autoryzacja

Azure Data Lake Storage Gen2 interfejsy API REST obsługują autoryzację usługi Azure Active Directory (Azure AD), klucza współdzielonego i sygnatury dostępu współdzielonego (SAS). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Autoryzowanie żądań do usługi Azure Storage.

Operacje

Zobacz też