Udostępnij za pośrednictwem


Operacje na jednostkach

Tematy w tej sekcji opisują operacje interfejsu API REST na potrzeby pracy z jednostkami w usłudze Table Service.

W tej sekcji

Wykonywanie zapytań o jednostki

Wstaw jednostkę

Aktualizowanie jednostki

Scal jednostkę

Usuwanie jednostki

Wstawianie lub zastępowanie jednostki

Wstawianie lub scalanie jednostki

Zobacz też

Interfejs API REST usługi Table (Tabela)