Reprezentacja wartości daty/godziny w nagłówkach

Usługi magazynu platformy Azure są zgodne z dokumentem RFC 1123, aby przedstawić wartości daty/godziny. Jest to preferowany format operacji HTTP/1.1, zgodnie z opisem w sekcji 3.3 specyfikacji parametrów protokołu HTTP/1.1 . Przykładem tego formatu jest:

Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT  

Obsługiwany jest również następujący format, zgodnie z opisem w specyfikacji protokołu HTTP/1.1:

Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT  

Oba są reprezentowane w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC), znanym również jako Czas średni Greenwich.

Zobacz też

Storage Services REST