Firewall Policy Rule Collection Groups

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje określoną wartość FirewallPolicyRuleCollectionGroup.

Delete

Usuwa określoną wartość FirewallPolicyRuleCollectionGroup.

Get

Pobiera określoną wartość FirewallPolicyRuleCollectionGroup.

List

Wyświetla listę wszystkich elementów FirewallPolicyRuleCollectionGroups w zasobie FirewallPolicy.