NetworkInterfaces In CloudService

Operations

Get Cloud Service Network Interface

Pobierz określony interfejs sieciowy w usłudze w chmurze.

List Cloud Service Network Interfaces

Pobiera wszystkie interfejsy sieciowe w usłudze w chmurze.

List Cloud Service Role Instance Network Interfaces

Pobiera informacje o wszystkich interfejsach sieciowych w wystąpieniu roli w usłudze w chmurze.