Powiadomienie o wdrożeniu z czerwca 2022 r. — zaufany program główny firmy Microsoft

We wtorek 28 czerwca 2022 r. firma Microsoft opublikowała aktualizację programu zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft.

W tej wersji zostaną dodane następujące katalogi główne (CA \ Certyfikat główny \ Odcisk palca SHA-1):

  1. Visa \ Visa Public RSA Root CA \ 82EF4C64F057CA0038F0DB5B76C24B654D7CDA78
  2. Visa \ Visa Public ECC Root CA \ 9CB1E6FBC21AAF3D68973CB516E932C44CB9D560

Uwaga

  • W ramach tej wersji firma Microsoft zaktualizowała również niezaufany znacznik czasu I numer sekwencji CTL. Nie wprowadzono żadnych zmian w zawartości niezaufanej listy CTL, ale spowoduje to pobranie/odświeżenie niezaufanej listy CTL przez system. Jest to normalna aktualizacja, która jest czasami wykonywana po zaktualizowaniu zaufanej głównej listy CTL.
  • Pakiet aktualizacji będzie dostępny do pobrania i testowania pod adresem: https://aka.ms/CTLDownload
  • Podpisy na listach zaufania certyfikatów (CTL) dla zaufanego programu głównego firmy Microsoft zmieniły się z dwóch podpisów (SHA-1/SHA-2) tylko na SHA-2. Nie jest wymagana żadna akcja klienta. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus