Odcinek

Uruchamianie Azure Machine Learning w dowolnym miejscu

Korzystanie z platformy Kubernetes i usługi Azure Arc do trenowania modeli ML w chmurze hybrydowej. W tym odcinku Seth rozmawia z Saurya Das o tej nowej integracji Azure Machine Learning z usługą Azure Arc — aby umożliwić analitykom danych korzystanie z istniejącej infrastruktury kubernetes lokalnie lub w wielu chmurach do uruchamiania uczenia maszynowego.
 
Idź do:
[00:48] Co to jest Machine Learning?
[01:28] Uruchamianie Azure Machine Learning w dowolnym miejscu
[02:37] Co to jest usługa Azure Arc?
[03:24] Pokaz: używanie lokalnych klastrów Azure Machine Learning przy użyciu usługi Azure Arc
 
Więcej informacji:
blog Azure Machine Learning —https://aka.ms/AIShow/AzureMLBlog
Blog usługi Azure Arc — https://aka.ms/AIShow/AzureArcBlog
 
Pokaż sztuczną inteligencję https://aka.ms/AIShow
Tworzenie bezpłatnego konta (Azure) https://aka.ms/aishow-seth-azurefree
Wprowadzenie z Machine Learning https://aka.ms/AIShow/StartML
Sztuczna inteligencja dla deweloperów https://aka.ms/AIShow/AIforDevelopers
Azure Machine Learning https://aka.ms/AIShow/AzureML
 
Nie przegap nowych odcinków, subskrybuj program AI Show https://aka.ms/aishowsubscribe
 
Dołącz do nas co drugi piątek, na transmisję strumieniową AI Show na żywo w Learn TV i YouTube https://aka.ms/LearnTV - https://aka.ms/AIShowLive