Odcinek

Azure VMware Solution — kompleksowa sieć

Dołącz do nas, aby zapoznać się z omówieniem kompleksowej sieci usługi Azure VMware Solutions (AVS). Poznasz sieć w centrum danych AVS SDDC, a także opcje łączności, aby rozszerzyć lokalne centrum danych na centrum danych zdefiniowane programowo (SDDC) w usłudze AVS.

Dowiedz się więcej na stronie https://aka.ms/azurevmwaresolution

Kontynuuj naukę platformy Azure w witrynie Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/learn/

Chcesz zademonstrować swoje umiejętności platformy Azure? Egzamin certyfikacyjny firmy Microsoft: Certyfikaty firmy Microsoft | Microsoft Learn

Azure
Azure VMware Solution