Odcinek

[Instrukcje I:] Osadzanie obrazu w Email przy użyciu ASP.NET

Chris Pels pokazuje, jak osadzić obraz w wiadomości e-mail za pomocą ASP.NET. Tworzy formularz internetowy (z polami Do, Od, Temat i Treść), używa klasy AlternateView do tworzenia tekstu i wersji HTML wiadomości e-mail, przechowuje obraz w wystąpieniu klasy LinkedResource, osadza go w alternatywnym widoku HTML. Następnie dodaje obie wersje do obiektu MailMessage i wysyła wiadomość e-mail dwa razy, najpierw z włączonymi funkcjami odbierania HTML, a następnie jako tylko tekst. Obie wiadomości e-mail są wyświetlane w programie Outlook. Wersja HTML przedstawia osadzony obraz; wersja tekstowa nie.

  • Źródło (C#)
  • Źródło (VB)