Odcinek

[Instrukcje: I:] Czy zaimplementować wzorzec wyświetlania strony przyrostowej przy użyciu metod HTTP GET i POST?

Ten film wideo przedstawia inny wzorzec wyświetlania strony przyrostowej AJAX, w którym strona internetowa jest pobierana i wyświetlana przyrostowo. W tym filmie wideo dane są pobierane z serwera przy użyciu żądań HTTP GET i POST, a nie wcześniejszego pokazu używania wywołań usługi sieci Web.