Odcinek

[Instrukcje: I:] Konfigurowanie dostawcy członkostwa SQL

Dołącz do Patricka Hyndsa, który pokazuje, jak skonfigurować dostawcę członkostwa SQL w celu dodania uwierzytelniania formularzy do witryny internetowej ASP.NET 2.0. Istnieje kilka wskazówek i wskazówek, takich jak użycie narzędzia aspnet_regsql.exe, które zostało omówione w filmie wideo.