Odcinek

Ogłoszenie tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej VMware za pomocą programu System Center Data Protection Manager

Począwszy od programu DPM 2012 R2 UR11, program DPM może tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych VMware. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o kopii zapasowej maszyn wirtualnych VMware.

  • Kopia zapasowa bez agenta
  • Ochrona przy użyciu serwera vCenter lub ESXi
  • Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie folderu
  • Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych przechowywanych w systemie plików NFS/DAS/SAN
  • Odzyskiwanie maszyn wirtualnych lub odzyskiwanie plików lub folderów maszyn wirtualnych VMware

Azure