Odcinek

Jakie narzędzia należy pracować z Azure Static Web Apps? [2 z 22] | Porady i wskazówki dotyczące platformy Azure: Static Web Apps

Przygotuj środowisko do usprawnienia tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu wszystkich narzędzi potrzebnych do tworzenia, testowania, wdrażania i debugowania Azure Static Web Apps.
 
Interaktywne samouczki w witrynie Microsoft Learn: https://aka.ms/Learn/StaticWebApps
Obejrzyj pełną serię: https://aka.ms/StaticWebAppsTipsC9
 
Dodatkowe zasoby:
- Utwórz konto usługi GitHub: https://github.com/join
- interfejs wiersza polecenia Static Web Apps: https://github.com/Azure/static-web-apps-cli
 
Głośniki:
Yohan Lasorsa, @sinedied

Początkujący
Azure