Odcinek

Azure Service Fabric

Azure Service Fabric to platforma systemów rozproszonych, która ułatwia pakowanie, wdrażanie skalowalnych i niezawodnych mikrousług oraz zarządzanie nimi oraz odpowiada na istotne wyzwania związane z opracowywaniem aplikacji w chmurze i zarządzaniem nimi. Korzystając z Service Fabric, deweloperzy i administratorzy mogą uniknąć rozwiązywania złożonych problemów z infrastrukturą i skupić się zamiast tego na wdrażaniu obciążeń o znaczeniu krytycznym, wymagającym, wiedząc, że są skalowalne, niezawodne i możliwe do zarządzania. Usługa Service Fabric to platforma oprogramowania pośredniczącego następnej generacji do tworzenia aplikacji w skali chmury warstwy pierwszej dla przedsiębiorstw i zarządzania nimi.

Service Fabric