Odcinek

Azure Service Fabric

Usługa Azure Service Fabric to platforma systemów rozproszonych, która ułatwia pakowanie i wdrażanie skalowalnych i niezawodnych mikrousług oraz zarządzanie nimi oraz rozwiązuje istotne problemy związane z opracowywaniem aplikacji w chmurze i zarządzaniem nimi. Usługa Service Fabric umożliwia deweloperom i administratorom uniknięcie rozwiązywania złożonych problemów związanych z infrastrukturą. Zamiast tego mogą oni skoncentrować się na implementowaniu wymagających obciążeń o znaczeniu strategicznym, mając gwarancję, że będą one skalowalne, niezawodne i łatwe w zarządzaniu. Usługa Service Fabric to platforma oprogramowania pośredniczącego następnej generacji do tworzenia aplikacji w skali chmury warstwy pierwszej dla przedsiębiorstw i zarządzania nimi.

Azure Service Fabric