Odcinek

Łatwe śledzenie miejsca wdrożenia elementu roboczego za pomocą nowej kontrolki wdrożeń

Sean Ferguson dołącza do Abel Wang, aby porozmawiać o nowej dodanej kontroli wdrażania, która integruje elementy robocze z wydaniami. Za pomocą tej kontrolki możesz śledzić lokalizację i czas wdrażania ukończonego elementu roboczego. Wszystko z samej pracy.

Przejdź do: 

  • [00:34]  – ContextoftheDeploymentsControl    
  • [01:18]  – PipelineConfiguration 
  • [02:26]  - Makeacodechange,linktoworkitem,andcommit         
  • [03:06]  - Starttherelease  
  • [03:25]  - Deploymentcontroltoviewstages    
  • [05:07]  - Recapandsummary  

Dowiedz się więcej:

linki ulubione laboratorium DevOps: