Odcinek

Łatwe śledzenie miejsca wdrożenia elementu roboczego za pomocą nowej kontrolki wdrożeń

Sean Ferguson dołącza do Abela Wanga, aby porozmawiać o nowej dodanej kontrolce wdrażania, która integruje elementy robocze z wydaniami. Za pomocą tej kontrolki możesz śledzić, gdzie i kiedy ukończony element roboczy jest wdrażany. Wszystko z samej pracy.

Przejdź do: 

  • [00:34] – Kontekst kontrolki   Wdrożenia
  • [01:18] – Konfiguracja potoku 
  • [02:26] - Wprowadź zmianę kodu ,  połącz z  elementem  roboczym i zatwierdź
  • [03:06] - Uruchamianie  wydania
  • [03:25] - Kontrolka wdrażania do wyświetlania etapów
  • [05:07] - Podsumowanie i podsumowanie

Dowiedz się więcej:

Ulubione linki laboratorium DevOps: