Odcinek

Zabezpieczanie danych w chmurze za pomocą usługi Microsoft Azure Storage

with Lavanya Kasarabada

Czy chcesz dowiedzieć się, jak zabezpieczyć dane w chmurze? Dowiedz się, jak usługa Microsoft Azure Storage udostępnia kompleksowy zestaw funkcji zabezpieczeń, które umożliwiają deweloperom tworzenie bezpiecznych aplikacji. Ta rozmowa zawiera omówienie poszczególnych funkcji zabezpieczeń, które mogą być używane z usługą Azure Storage. Tematy obejmują zabezpieczanie płaszczyzny zarządzania z dostępem opartym na rolach do zasobów na poziomie konta, zabezpieczanie płaszczyzny danych, w tym dostęp z niezaufanych klientów i przeglądarek oraz szyfrowania danych— koniec od strony klienta do przesyłania i przechowywania w usłudze.