Odcinek

Agent urządzenia usługi Azure IoT dla Windows

with Olivier Bloch

Klienci w różnych branżach, zarówno w środowisku przemysłowym, jak i detalicznym, szukają sposobów zdalnego aprowizowania urządzeń IoT i zarządzania nimi. Bezpośredni dostęp do urządzeń może nie zawsze być możliwy, gdy urządzenia IoT znajdują się w terenie lub na hali fabrycznej. Microsoft Azure agent urządzenia IoT umożliwia operatorom zdalne konfigurowanie i monitorowanie urządzeń oraz zarządzanie nimi z poziomu pulpitu nawigacyjnego platformy Azure. W tym odcinku #IoTShow zostanie wyświetlone omówienie agenta urządzeń Microsoft Azure IoT z pokazem.

 

Pobierz kod: https://github.com/ms-iot/azure-client-tools

Dowiedz się więcej: https://aka.ms/azureiotdeviceagentv2blog

Utwórz bezpłatne konto (Azure): https://aka.ms/aft-iot

Azure