Odcinek

06 | Wprowadzenie do Active Directory Certificate Services cz. 2

Wprowadzenie do Active Directory Certificate Services cz.2 Moduł ten zawiera omówienie Active Directory Certificate Services w Windows Server.

Active Directory Certificate Services jest implementacją Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) stworzoną przez Microsoft. PKI jest zbiorem użytkowników, polityk, systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego, prywatnego i certyfikatów elektronicznych
AD CS zapewnia usługę wydawania i zarządzania certyfikatami cyfrowymi poprzez: Certification Authorities (urząd certyfikacji), CA Web Enrollment (Web wydawanie), Online Responders, Network Device Enrollment Service (NDES), Certificate Enrollment Web Service, Certificate Enrollment Policy Web Service

Andrzej Kokociński:
Specjalista i architekt systemów Directory Services, Exchange, Skype for Business, Office 365, System Center Trener posiadający wieloletnie doświadczenie. Stara się aktywnie udzielać na forum WSS.pl i przekazywać tam swoją wiedzę, występuje również jako prelegent na spotkaniach, konferencjach i warsztatach społeczności IT. Ukończył Politechnikę Łódzką oraz WAT w Warszawie. Posiada certyfikaty Microsoft trzech generacji (MCP/MCSA/MCSE+S+M), (MCTS/MCITP) (MCSA/MCSE). Został nagrodzony tytułem MVP Directory Services.