Odcinek

11 | Wprowadzenie do Active Directory Rights Management Services cz. 1

Active Directory Rights Management Services cz. 1 Moduł ten zawiera omówienie Active Directory Rights Management Services w Windows Server.

Active Directory Rights Management Services (AD RMS) oferuje trwałe zasady użytkowania dotyczące poufnych informacji. Usługi AD RMS umożliwiają ochronę zawartości takiej jak witryny sieci Web, wiadomości e-mail oraz dokumenty. AD RMS Pozwala użytkownikowi określić uprawnienia dostępu do dokumentów, skoroszytów i prezentacji, uniemożliwia osobom nieupoważnionym drukowanie, przekazywanie lub kopiowanie maili oraz ogranicza dostęp bez względu na to, gdzie znajduje się informacja

Andrzej Kokociński:
Specjalista i architekt systemów Directory Services, Exchange, Skype for Business, Office 365, System Center Trener posiadający wieloletnie doświadczenie. Stara się aktywnie udzielać na forum WSS.pl i przekazywać tam swoją wiedzę, występuje również jako prelegent na spotkaniach, konferencjach i warsztatach społeczności IT. Ukończył Politechnikę Łódzką oraz WAT w Warszawie. Posiada certyfikaty Microsoft trzech generacji (MCP/MCSA/MCSE+S+M), (MCTS/MCITP) (MCSA/MCSE). Został nagrodzony tytułem MVP Directory Services.