Odcinek

Personalizowanie aplikacji za pomocą usług Windows

Zapewnij użytkownikom bardziej spersonalizowane środowisko, umożliwiając aplikacji Windows Store łączenie się z profilem, danymi i usługą SkyDrive konta Microsoft.