Odcinek

Jakie struktury są obsługiwane w usłudze Azure Machine Edukacja? | Jedno pytanie deweloperskie

with Sabrina Smai

Sabrina Smai wyjaśnia, jakie struktury są obsługiwane w usłudze Azure Machine Edukacja.

Azure Machine Learning
Azure Machine Learning designer
Azure Machine Learning Studio