Odcinek

01 | PowerShell - coż to za zwierz?

Czym PowerShell jest, a czym nie jest? Podstawowe informacje wprowadzające i tło historyczne.