Odcinek

Porada 3. Zawijanie zdarzeń w interfejsach API zwracanych przez zadanie i oczekiwanie na nie

Asynchroniczne porada nr 3: Zdarzenia można podsumować w interfejsach API zwracanych przez zadanie i czekać na nie. Może to znacznie uprościć kod.

Slajdy i kod źródłowy są dostępne na blogu Luciana.

W tym filmie przedstawiono nowy wzorzec obsługi zdarzeń: możesz je czekać! Dlaczego chcesz to zrobić? Cóż, w niektórych przypadkach, takich jak reagowanie na kliknięcie przycisku, dobrze jest obsługiwać zdarzenia w sposób, w jaki zawsze są dostępne programy obsługi zdarzeń najwyższego poziomu. Jeśli jednak tworzysz skomplikowany interfejs użytkownika, który musi zorganizować cały ładunek zdarzeń (StoryboardCompleted, MediaElementCompleted, PointerMoved, PointerReleased, ...), to sprawia, że kod czystszy czeka na nie. Kluczem jest typ TaskCompletionSource wprowadzony w pliku . NET4.

C#