Odcinek

Firma Intel Labs współpracowała z dr Stephenem Hawkingiem w witrynie . Rozwiązanie technologii pomocniczej opartej na platformie NET

with Lama Nachman, Stephen Hawking

Dr Stephen Hawking ma ALS (amyotropowe stwardnienie boczne) i polegał na technologii wspomagającej. Naukowcy z firmy Intel Labs pracowali z Hawkingiem nad nowym rozwiązaniem o nazwie ACAT (Assistive Context Aware Toolkit), które ułatwia mu komunikowanie się i poruszanie się po komputerze i Internecie. Usługa ACAT używa różnych otwartych narzędzi programistycznych firmy Microsoft, w tym platform Azure, C# i .NET 4.5, a projekt został niedawno otwarty w usłudze GitHub, aby deweloperzy i osoby niepełnosprawne mogły dostosować go do swoich potrzeb.