Odcinek

Programowanie w języku Java w programie Team Foundation Server i usługach Visual Studio Team Services

with Jamie Cool

Od planowania Agile, hostingu Git, kompilacji ciągłej integracji, zarządzania wydaniami lub testowania; Usługi Visual Studio Team Services i Serwer Team Foundation Server obsługują 1 klasę dla wszystkich typów tworzenia aplikacji. W tym filmie wideo opiszemy i przedstawimy ogólne korzyści wynikające z korzystania z usługi Team Services niezależnie od języka programowania, a także korzyści, jakie deweloperzy języka Java mogą zrealizować za pośrednictwem naszej pomocy technicznej środowiska IDE, funkcji produktów, narzędzi i integracji.

Java